czwartek, 28 czerwca 2018

Manufaktura Emocji - nie tylko dla trenerów

Kategoria:
Gra szkoleniowo - rozwojowa

Krótki opis:
Gra, której głównym celem jest psychoedukacja na temat emocji.

Pierwotne przeznaczenie:
Gra szkoleniowa. Wśród głównych zasad gry uczestnicy albo ustawiają sytuację emocjonalną w zespole albo pomiędzy poszczególnymi osobami. Hipotetyczność każdej ze scenek pozwala na opracowywanie pożądanych sposobów reakcji.

DLA COACHA:
Z narzędzia może korzystać również coach, w tym coach grupowy i zespołowy. Gra umożliwia:
1. Pracę nad emocjami w zespole/grupie (jak to teraz między nami jest?)
2. Pracę na zasobach emocjonalnych zespołu lub Klienta indywidualnego
3. Pracę na motywacji wewnętrznej
4. Pracę nad zagadnieniami dotyczącymi wzmocnienia pewności siebie
5. Pracę nad planowaniem własnego rozwoju w oparciu o własne reakcje emocjonalne

DLA TRENERA:
Przez trenerów gra może być zastosowana do:
1. Szkoleń i ćwiczeń dotyczących zarządzania emocjami
2. Ćwiczeń zmierzających do autorefleksji typu: „ja mam tak i chcę znaleźć sposób na siebie”
3. Szkoleń z zakresu wzmacniania motywacji wewnętrznej
4. Szkoleń i ćwiczeń w obrębie podejmowania decyzji zgodnych z samym sobą

Kilka słów Gadżeciary:
Ta gra pokazuje jak wiele jest potencjału w pozornie prostym narzędziu. Dzięki temu, że mamy w zestawie kafle, pionki i buttony - możemy układać dowolne sytuacje interpersonalne podczas sesji coachingowych. Możemy też wykorzystać to narzędzie do autocoachingu, by zobaczyć trochę z dystansu jak to w tej chwili z nami jest.
Narzędzie godne skuszenia się jeśli tylko ważnym dla nas jest rozmawiać o emocjach z naszymi Klientami (coachingowymi czy szkoleniowymi).

Inwestycja:

Opracowała: Małgorzata Leduchowska

poniedziałek, 24 lipca 2017

30 karatów - poznaj swój styl uczenia się i zaplanuj swój rozwój

Kategoria:
Gra szkoleniowo - rozwojowa

Krótki opis:
Gra, której głównym celem jest poznanie własnego stylu uczenia się oraz zrozumieniu istoty czterech głównych elementów wpływających na jakość procesu uczenia i na to, czy w ogóle proces ma szansę zajść.

Pierwotne przeznaczenie:
Gra szkoleniowa. Wśród głównych zasad gry uczestnicy w jej zasadniczej części tworzą biżuterię z klocków lego. To czy osiągną cel uzależnione jest od sposobu w jaki korzystają z zasobów własnych i jak rozumieją własny styl uczenia się.

DLA COACHA:
Z narzędzia może korzystać również coach, w tym coach grupowy i zespołowy. Gra umożliwia:
1. Pracę nad odnalezieniem własnego stylu uczenia się
2. Pracę na zasobach zespołu lub Klienta indywidualnego
3. Pracę na motywacji wewnętrznej
4. Pracę nad zagadnieniami dotyczącymi wzmocnienia pewności siebie
5. Pracę nad planowaniem własnego rozwoju w oparciu o własny styl działania i preferencje

DLA TRENERA:
Przez trenerów gra może być zastosowana do:
1. Szkoleń i ćwiczeń dotyczących planowania własnego rozwoju
2. Ćwiczeń zmierzających do autorefleksji typu: „ja mam tak i chcę znaleźć sposób na siebie”
3. Szkoleń z zakresu wzmacniania motywacji wewnętrznej
4. Szkoleń i ćwiczeń w obrębie podejmowania decyzji zgodnych z samym sobą

Inwestycja:
niestety - na stronie nie ma podanej ceny

Kupić możesz TU:
http://pracowniagier.com/gry-symulacje/30-karatow/

Opracowała: Małgorzata Pielka

Czas na decyzję - gra o potrzebach Klienta

Kategoria:
Gra

Krótki opis:
Gra strategiczna zwiększająca umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu z uwzględnieniem potrzeb Klienta.
Pierwotne przeznaczenie
Gra, której celem jest:
a. Nadzorowanie wyprawy
b. Utrzymanie zadowolenia Klienta
c. Przeciwdziałanie kryzysomDLA COACHA:
Z narzędzia może korzystać również coach, w tym coach grupowy i zespołowy. Gra umożliwia:
1. Pracę z Klientem nad dostrzeżeniem różnych perspektyw
2. Pracę z Klientem nad dostrzeżeniem swojego wpływu na działania organizacji
3. Pracę z Klientem w obszarze podejmowania decyzji w typowy dla Klienta sposób.


DLA TRENERA:
Przez trenerów gra może być zastosowana do:
1. Szkoleń i ćwiczeń dotyczących planowania działań długofalowych
2. Szkoleń z zakresu zarządzania zmianą
3. Szkoleń dotykających tematu podejmowania decyzji
4. Szkoleń z  zakresu budowania relacji z Klientem
5. Ćwiczeń opierających się na zbijaniu obiekcji Klienta
6. Ćwiczeń wzmacniających w uczestnikach umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań.
7. Szkoleniach, których celem jest wzmocnienie w uczestnikach umiejętności wspólnego / zespołowego podejmowania decyzji
8. Szkoleniach, których celem jest lepsze rozumienie interesu firmy i nabycie umiejętności zachowania się, gdy interes firmy stoi w sprzeczności z potrzebą Klienta


Inwestycja:
niestety - nie podano ceny

Kupić możesz TU:
http://pracowniagier.com/gry-symulacje/czas-na-decyzje/

Opracowała: Małgorzata Pielka

Rope Puller - ciekawa propozycja team bulding`owa i nie tylko

Kategoria:
Gra / gadżet

Krótki opis:
Narzędzie, które można wykorzystać podczas szkoleń, w których orientacja skierowana jest na realizację celu zespołowego a nie indywidualnego.

Pierwotne przeznaczenie:
Proste narzędzie skonstruowane na potrzeby szkoleń. Z powodzeniem można zaprojektować samodzielnie analogiczną zabawkę. Docelowo zadaniem uczestników zabawy z wykorzystaniem narzędzia jest wykonanie możliwie precyzyjnego rysunku wspólnie z pozostałymi. Utrudnienie polega na tym, że każdy uczestnik ma przyczepiony do ręki sznurek, a cała grupa ma jeden marker / kredkę świecową. Zestaw zawiera instrukcje do różnych grup szkoleniowych. Preferowana liczba uczestników zabawy: 10 osób.

DLA COACHA:
Z narzędzia może korzystać również coach, w tym coach grupowy i zespołowy. Narzędzie umożliwia pracę nad:
1. Uświadomieniem Klientowi roli jaką pełni w grupie (zawodowej) lub szerzej – gdzie znajduje się w swoim otoczeniu.
2. Obszarem zwiększenia świadomości wywieranego przez siebie wpływu w obszarze: ja- otoczenie.
3. Planowaniem / wizualizacją w sposób niestandardowy


DLA TRENERA:
Przez trenerów rope puller może być zastosowany do:
1. Szkoleń dotykających jakości komunikacji w zespole
2. Szkoleń i ćwiczeń, których celem jest określenie ról w zespole i / lub wyłonienie nieformalnego lidera
3. Ćwiczeń, które mają na celu wzmocnienie umiejętności udzielania precyzyjnej informacji
4. Ćwiczeń diagnozujących dominujący styl komunikacji w grupie
5. Szkoleniach z rozwiązywania problemów – jako element integrujący
6. Szkoleniach z kreatywności – jako pobudzenie energii twórczej
7. Ćwiczeniach, które opierają się na konieczności wypracowania rozwiązań niestandardowych
8. Szkoleniach lub ćwiczeniach dotykających tematu delegowania zadań
9. Szkoleniach lub ćwiczeniach dotyczących pracy z obiekcjami – można wówczas zaprojektować instrukcję opartą na przyznawaniu punktów i wykonaniu rysunku tylko po obiekcji zbitej zgodnie z zasadami profesjonalnej obsługi Klienta.


Inwestycja:

Opracowała: Małgorzata Pielka

czwartek, 8 czerwca 2017

OH - najstarsze karty metaforyczne na świecie

Kategoria:
KARTY

Krótki opis:
Zestaw kart do pracy terapeutycznej. A w nim:
- 88 kart z obrazkami
- 88 kart "ramek" ze słowami do wywołania skojarzeń
- porządne sztywne pudełko

DLA COACHA:
W pracy coachingowej do zastosowania w biznesie i life coachingu do:
1. Poszerzania perspektyw Klienta.
2. Zaproszenia Klienta do rozważenia różnych opcji.
3. Zaproszenia do poruszania się w obrębie metafory, którą Klient rozumie najlepiej.
4. W przypadku wylosowania kart przez Klienta – zaproszenie do wyjścia poza strefę komfortu i uzyskanie szybszego wglądu.
5. Zachęcenia do pracy poza schematem.
6. Inspiracja na początek sesji.
7. Dobry pomysł na wprowadzenie narzędzi metaforycznych.


DLA TRENERA:
W pracy trenerskiej z powodzeniem narzędzie sprawdzi się jako element:
1. Rundy początkowej – służącej zaprezentowaniu się.
2. Ćwiczeń grupowych pobudzających kreatywność.
3. Ćwiczeń indywidualnych i grupowych zapraszających do pracy z metaforą.
4. Ćwiczeń mających na celu rozpatrzenie różnych możliwości w procesie poszukiwania rozwiązań.
5. Rundy zamykającej.


Kilka słów Gadżeciary:
Na te karty trafiłam przypadkiem. Na jednym ze swoich warsztatów miałam przyjemność poznać osobę, która zajmuje się ich dystrybucją i szkoli również z ich wykorzystywania. Najczęściej do tej pory karty Klanzy widziałam raczej w zastosowaniu przez terapeutów. Do tego zostały właściwie stworzone, ale te są wyjątkowe. Mają już ponad 40 lat i są tłumaczone na różne języki. Świetnie nadają się też na autocoaching - losując 1 kartę z obrazkiem oraz jedną kartę-ramkę ze słowem można sprawdzić co Wszechświat chce nam dodatkowo powiedzieć w kontekście wyzwania, z którym się obecnie mierzymy.
Niebawem filmik na fanpage z pokazem tego narzędzia.


Inwestycja:
ok. 135,00 zł

Kupić możesz TU:
Sklep Klanza Karty Metaforyczne

Opracowała: Małgorzata Leduchowska

środa, 12 kwietnia 2017

KOŚCI METAFORY - niezwykle procesowe narzędzie do coachingu

Kategoria:
KOŚCI

Krótki opis:
Zestaw kości do wykorzystania w pracy indywidualnej jak i w pracy z grupą.

Pierwotne przeznaczenie:
Narzędzie coachingowe.

DLA COACHA:
W pracy coachingowej do zastosowania w biznesie i life coachingu do:
1. Poszerzania perspektyw Klienta.
2. Zaproszenia Klienta do rozważenia różnych opcji.
3. Zaproszenia do poruszania się w obrębie metafory, którą Klient rozumie najlepiej.
4. W przypadku wylosowania kostki przez Klienta – zaproszenie do wyjścia poza strefę komfortu i uzyskanie szybszego wglądu.
5. Zaproszenia do pracy z metaforą wprowadzoną przez coacha (np. podróż bohatera).
6. Zachęcenia do pracy poza schematem.
7. Pracy z oporem – jako narzędzie pozwalające Klientowi nabrać dystansu.


DLA TRENERA:
W pracy trenerskiej z powodzeniem narzędzie sprawdzi się jako element:
1. Rundy początkowej – służącej zaprezentowaniu się.
2. Ćwiczeń grupowych pobudzających kreatywność.
3. Ćwiczeń indywidualnych i grupowych zapraszających do pracy z metaforą.
4. Ćwiczeń mających na celu rozpatrzenie różnych możliwości w procesie poszukiwania rozwiązań.
5. Ćwiczeń otwierających pracę w oparciu o storytelling / wprowadzających do podróży bohatera.
6. Ćwiczeń zapraszających do zrozumienia innego stylu komunikacji / typu osobowości.
7. Rundy zamykającej.

W zakresie tematów szkoleniowych:
1. Storytelling.
2. Kreatywność.
3. Budowanie zespołów.
4. Komunikacja interpersonalna.
5. Sprzedaż.
6. Rozwiązywanie konfliktów.

Kilka słów Gadżeciary:
Przede wszystkim zastanawiałam się czym te kostki różnią się od moich ukochanych Story Cubes. Bo owszem są drewniane, mają jeszcze inne obrazki, ale tak na prawdę czy jest w nich coś co uzasadnia inwestycję w te a nie o wiele tańsze SC?
Odpowiem, że tak! Sama metodyka pracy z kośćmi załatwia wiele. To prawda. Choć broni ich jeszcze aspekt rzetelnie przemyślanych obrazków. One nie są przypadkowe. Budują niezwykłe mosty pomiędzy obszarami, których chcemy dotykać na sesji.
Brałam udział w sesji prowadzonej przez Anetę Michno - twórcę tego cudeńka. I mogę powiedzieć, że w niezwykle efektywny sposób, w ciągu 15 minut ułożyłam sobie wizję siebie i swojej sytuacji z lotu ptaka. Taka interwizja w pigułce, która do dziś za mną chodzi i we mnie pracuje.Inwestycja:
ok. 150,00 zł

choć jest kilka wariantów cenowych:
- w drewnianym pudełeczku
- w woreczku
- zestaw 10 kości, w tym ta dodatkowa ze słowami kluczami

Więcej o tym na:

https://www.gadzetytrenera.pl/kosci-coachingowe

Opracowała: Małgorzata Leduchowska

środa, 15 marca 2017

VALUES POKER - minimalizm z ogromnym potencjałem

Kategoria: 
KARTY

Krótki opis:
Zestaw który zawiera:
  • 59 kart z wartościami

Pierwotne przeznaczenie:
Karty przeznaczone są do pracy indywidualnej i grupowej w obszarze wartości.


DLA COACHA

Jestem ogromną zwolenniczką tego, by pracę z każdym Klientem rozpoczynać od bezpłatnej sesji demonstracyjnej, w której Klient ma szansę na to, aby zderzyć swój cel ze swoją hierarchią wartości. Odkrycie tego, jak się funkcjonuje, pozwala znacznie lepiej określić cel na proces coachingowy. Przyspiesza to także pracę Klienta podczas procesu. Warto też wspomnieć, że zdefiniowanie celu w zgodzie z własnymi wartościami przekłada się na silna motywację do jego realizacji. Mam nadzieję, że choć troszkę przekonałam Cię, by sięgać po ten obszar pracy, pomimo, że jest głęboki i delikatny.

Coach może to narzędzie wykorzystać:
- podczas sesji demonstracyjnej
- do uświadomienia hierarchii wartości Klienta
- w budowaniu hierarchii wartości grup objętych grupowym procesem coachingowym
- na start pracy w coachingu zespołów
- do pracy w obszarze wartości
- w coachingu par
- w coachingu relacji


DLA TRENERA

- warsztaty sprzedażowe
- warsztaty komunikacyjne
- team building
- typologia klienta/menadżera/pracownika i kryjące się za nią wartości
- wartości pogrupowane są w 4 kolory (niebieski, zielony, czerwony i zółty) co daje możliwość uzupełnienia szkoleń z tej tematyki o wartości
- ustalanie ról zespołu
- ustalanie wartości zespołuKilka słów Gadżeciary:
Wartości w życiu Klienta to coś, co jest moim znakiem towarowym jako coacha. Zauważam, że jeśli stwarzam okazję innym, by o nich rozmawiać, to zmienia się wszystko i naturalnie porządkuje.
Zgadzam się, że jest sporo narzędzi w tym obszarze, a ostatnio pojawiły się tak fajne jak:
- Simplic!ty
- Wartości: słowo - Zwrotnica Projektowanie Zmiany

Musimy pamiętać o tym, że Klient może nie chcieć pracować w tym obszarze z obrazem. Dla niektórych obraz może coś zawężać, odwracać uwagę, a znaczenie samego słowa może jednak nieść pełen zakres tego, czego potrzebuje na ten moment Klient.

Wykorzystywanie tych kart do szkoleń może również być bardziej atrakcyjne, własnie dlatego, że nie zawierają obrazu i zbyt dużej ilości bodźców. Może - nie musi. Warto jednak mieć alternatywę. Dlatego warto w swoim kuferku gadżetowym posiadać również narzędzie tego typu. Minimalistyczne, a jakże bogate!POTWIERDZAM JAKOŚĆ I SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWANIA TEGO NARZĘDZIA. Inwestycja:

Opracowała: Małgorzata Leduchowska

Manufaktura Emocji - nie tylko dla trenerów

Kategoria: Gra szkoleniowo - rozwojowa Krótki opis: Gra, której głównym celem jest psychoedukacja na temat emocji. Pierwotne pr...