czwartek, 28 czerwca 2018

Manufaktura Emocji - nie tylko dla trenerów

Kategoria:
Gra szkoleniowo - rozwojowa

Krótki opis:
Gra, której głównym celem jest psychoedukacja na temat emocji.

Pierwotne przeznaczenie:
Gra szkoleniowa. Wśród głównych zasad gry uczestnicy albo ustawiają sytuację emocjonalną w zespole albo pomiędzy poszczególnymi osobami. Hipotetyczność każdej ze scenek pozwala na opracowywanie pożądanych sposobów reakcji.

DLA COACHA:
Z narzędzia może korzystać również coach, w tym coach grupowy i zespołowy. Gra umożliwia:
1. Pracę nad emocjami w zespole/grupie (jak to teraz między nami jest?)
2. Pracę na zasobach emocjonalnych zespołu lub Klienta indywidualnego
3. Pracę na motywacji wewnętrznej
4. Pracę nad zagadnieniami dotyczącymi wzmocnienia pewności siebie
5. Pracę nad planowaniem własnego rozwoju w oparciu o własne reakcje emocjonalne

DLA TRENERA:
Przez trenerów gra może być zastosowana do:
1. Szkoleń i ćwiczeń dotyczących zarządzania emocjami
2. Ćwiczeń zmierzających do autorefleksji typu: „ja mam tak i chcę znaleźć sposób na siebie”
3. Szkoleń z zakresu wzmacniania motywacji wewnętrznej
4. Szkoleń i ćwiczeń w obrębie podejmowania decyzji zgodnych z samym sobą

Kilka słów Gadżeciary:
Ta gra pokazuje jak wiele jest potencjału w pozornie prostym narzędziu. Dzięki temu, że mamy w zestawie kafle, pionki i buttony - możemy układać dowolne sytuacje interpersonalne podczas sesji coachingowych. Możemy też wykorzystać to narzędzie do autocoachingu, by zobaczyć trochę z dystansu jak to w tej chwili z nami jest.
Narzędzie godne skuszenia się jeśli tylko ważnym dla nas jest rozmawiać o emocjach z naszymi Klientami (coachingowymi czy szkoleniowymi).

Inwestycja:

Opracowała: Małgorzata Leduchowska

Manufaktura Emocji - nie tylko dla trenerów

Kategoria: Gra szkoleniowo - rozwojowa Krótki opis: Gra, której głównym celem jest psychoedukacja na temat emocji. Pierwotne pr...