Rope Puller - ciekawa propozycja team bulding`owa i nie tylko

Kategoria:
Gra / gadżet

Krótki opis:
Narzędzie, które można wykorzystać podczas szkoleń, w których orientacja skierowana jest na realizację celu zespołowego a nie indywidualnego.

Pierwotne przeznaczenie:
Proste narzędzie skonstruowane na potrzeby szkoleń. Z powodzeniem można zaprojektować samodzielnie analogiczną zabawkę. Docelowo zadaniem uczestników zabawy z wykorzystaniem narzędzia jest wykonanie możliwie precyzyjnego rysunku wspólnie z pozostałymi. Utrudnienie polega na tym, że każdy uczestnik ma przyczepiony do ręki sznurek, a cała grupa ma jeden marker / kredkę świecową. Zestaw zawiera instrukcje do różnych grup szkoleniowych. Preferowana liczba uczestników zabawy: 10 osób.

DLA COACHA:
Z narzędzia może korzystać również coach, w tym coach grupowy i zespołowy. Narzędzie umożliwia pracę nad:
1. Uświadomieniem Klientowi roli jaką pełni w grupie (zawodowej) lub szerzej – gdzie znajduje się w swoim otoczeniu.
2. Obszarem zwiększenia świadomości wywieranego przez siebie wpływu w obszarze: ja- otoczenie.
3. Planowaniem / wizualizacją w sposób niestandardowy


DLA TRENERA:
Przez trenerów rope puller może być zastosowany do:
1. Szkoleń dotykających jakości komunikacji w zespole
2. Szkoleń i ćwiczeń, których celem jest określenie ról w zespole i / lub wyłonienie nieformalnego lidera
3. Ćwiczeń, które mają na celu wzmocnienie umiejętności udzielania precyzyjnej informacji
4. Ćwiczeń diagnozujących dominujący styl komunikacji w grupie
5. Szkoleniach z rozwiązywania problemów – jako element integrujący
6. Szkoleniach z kreatywności – jako pobudzenie energii twórczej
7. Ćwiczeniach, które opierają się na konieczności wypracowania rozwiązań niestandardowych
8. Szkoleniach lub ćwiczeniach dotykających tematu delegowania zadań
9. Szkoleniach lub ćwiczeniach dotyczących pracy z obiekcjami – można wówczas zaprojektować instrukcję opartą na przyznawaniu punktów i wykonaniu rysunku tylko po obiekcji zbitej zgodnie z zasadami profesjonalnej obsługi Klienta.


Inwestycja:

Opracowała: Małgorzata Pielka

Komentarze