poniedziałek, 24 lipca 2017

30 karatów - poznaj swój styl uczenia się i zaplanuj swój rozwój

Kategoria:
Gra szkoleniowo - rozwojowa

Krótki opis:
Gra, której głównym celem jest poznanie własnego stylu uczenia się oraz zrozumieniu istoty czterech głównych elementów wpływających na jakość procesu uczenia i na to, czy w ogóle proces ma szansę zajść.

Pierwotne przeznaczenie:
Gra szkoleniowa. Wśród głównych zasad gry uczestnicy w jej zasadniczej części tworzą biżuterię z klocków lego. To czy osiągną cel uzależnione jest od sposobu w jaki korzystają z zasobów własnych i jak rozumieją własny styl uczenia się.

DLA COACHA:
Z narzędzia może korzystać również coach, w tym coach grupowy i zespołowy. Gra umożliwia:
1. Pracę nad odnalezieniem własnego stylu uczenia się
2. Pracę na zasobach zespołu lub Klienta indywidualnego
3. Pracę na motywacji wewnętrznej
4. Pracę nad zagadnieniami dotyczącymi wzmocnienia pewności siebie
5. Pracę nad planowaniem własnego rozwoju w oparciu o własny styl działania i preferencje

DLA TRENERA:
Przez trenerów gra może być zastosowana do:
1. Szkoleń i ćwiczeń dotyczących planowania własnego rozwoju
2. Ćwiczeń zmierzających do autorefleksji typu: „ja mam tak i chcę znaleźć sposób na siebie”
3. Szkoleń z zakresu wzmacniania motywacji wewnętrznej
4. Szkoleń i ćwiczeń w obrębie podejmowania decyzji zgodnych z samym sobą

Inwestycja:
niestety - na stronie nie ma podanej ceny

Kupić możesz TU:
http://pracowniagier.com/gry-symulacje/30-karatow/

Opracowała: Małgorzata Pielka

Czas na decyzję - gra o potrzebach Klienta

Kategoria:
Gra

Krótki opis:
Gra strategiczna zwiększająca umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu z uwzględnieniem potrzeb Klienta.
Pierwotne przeznaczenie
Gra, której celem jest:
a. Nadzorowanie wyprawy
b. Utrzymanie zadowolenia Klienta
c. Przeciwdziałanie kryzysomDLA COACHA:
Z narzędzia może korzystać również coach, w tym coach grupowy i zespołowy. Gra umożliwia:
1. Pracę z Klientem nad dostrzeżeniem różnych perspektyw
2. Pracę z Klientem nad dostrzeżeniem swojego wpływu na działania organizacji
3. Pracę z Klientem w obszarze podejmowania decyzji w typowy dla Klienta sposób.


DLA TRENERA:
Przez trenerów gra może być zastosowana do:
1. Szkoleń i ćwiczeń dotyczących planowania działań długofalowych
2. Szkoleń z zakresu zarządzania zmianą
3. Szkoleń dotykających tematu podejmowania decyzji
4. Szkoleń z  zakresu budowania relacji z Klientem
5. Ćwiczeń opierających się na zbijaniu obiekcji Klienta
6. Ćwiczeń wzmacniających w uczestnikach umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań.
7. Szkoleniach, których celem jest wzmocnienie w uczestnikach umiejętności wspólnego / zespołowego podejmowania decyzji
8. Szkoleniach, których celem jest lepsze rozumienie interesu firmy i nabycie umiejętności zachowania się, gdy interes firmy stoi w sprzeczności z potrzebą Klienta


Inwestycja:
niestety - nie podano ceny

Kupić możesz TU:
http://pracowniagier.com/gry-symulacje/czas-na-decyzje/

Opracowała: Małgorzata Pielka

Rope Puller - ciekawa propozycja team bulding`owa i nie tylko

Kategoria:
Gra / gadżet

Krótki opis:
Narzędzie, które można wykorzystać podczas szkoleń, w których orientacja skierowana jest na realizację celu zespołowego a nie indywidualnego.

Pierwotne przeznaczenie:
Proste narzędzie skonstruowane na potrzeby szkoleń. Z powodzeniem można zaprojektować samodzielnie analogiczną zabawkę. Docelowo zadaniem uczestników zabawy z wykorzystaniem narzędzia jest wykonanie możliwie precyzyjnego rysunku wspólnie z pozostałymi. Utrudnienie polega na tym, że każdy uczestnik ma przyczepiony do ręki sznurek, a cała grupa ma jeden marker / kredkę świecową. Zestaw zawiera instrukcje do różnych grup szkoleniowych. Preferowana liczba uczestników zabawy: 10 osób.

DLA COACHA:
Z narzędzia może korzystać również coach, w tym coach grupowy i zespołowy. Narzędzie umożliwia pracę nad:
1. Uświadomieniem Klientowi roli jaką pełni w grupie (zawodowej) lub szerzej – gdzie znajduje się w swoim otoczeniu.
2. Obszarem zwiększenia świadomości wywieranego przez siebie wpływu w obszarze: ja- otoczenie.
3. Planowaniem / wizualizacją w sposób niestandardowy


DLA TRENERA:
Przez trenerów rope puller może być zastosowany do:
1. Szkoleń dotykających jakości komunikacji w zespole
2. Szkoleń i ćwiczeń, których celem jest określenie ról w zespole i / lub wyłonienie nieformalnego lidera
3. Ćwiczeń, które mają na celu wzmocnienie umiejętności udzielania precyzyjnej informacji
4. Ćwiczeń diagnozujących dominujący styl komunikacji w grupie
5. Szkoleniach z rozwiązywania problemów – jako element integrujący
6. Szkoleniach z kreatywności – jako pobudzenie energii twórczej
7. Ćwiczeniach, które opierają się na konieczności wypracowania rozwiązań niestandardowych
8. Szkoleniach lub ćwiczeniach dotykających tematu delegowania zadań
9. Szkoleniach lub ćwiczeniach dotyczących pracy z obiekcjami – można wówczas zaprojektować instrukcję opartą na przyznawaniu punktów i wykonaniu rysunku tylko po obiekcji zbitej zgodnie z zasadami profesjonalnej obsługi Klienta.


Inwestycja:

Opracowała: Małgorzata Pielka

Manufaktura Emocji - nie tylko dla trenerów

Kategoria: Gra szkoleniowo - rozwojowa Krótki opis: Gra, której głównym celem jest psychoedukacja na temat emocji. Pierwotne pr...