#gadżetownia - 3 spotkanie - Self Empowering z The Coaching Maps


#gadżetownia odbyła się po raz trzeci!


Tym razem zaprosiłyśmy z Ulą na pokład Martę Geisler z The Coaching Maps. Miałyśmy ochotę sprawdzić, czy czerwona, gustowna teczka kryje w sobie potencjał, a przy okazji chciałyśmy przetestować narzędzie na sobie. Jak zwykle, była to też okazja do poznania twórcy i myśli, jaka przyświecała w tworzeniu narzędzia.

Na stronie http://www.thecoachingmaps.eu/  można znaleźć taki opis TCM:

"Narzędzie The Coaching Maps stworzone jest do pracy nad kompetencjami odnoszącymi się do wiedzy, umiejętności i postaw wobec warunków i wymogów dzisiejszego świata. Warto zauważyć, że kompetencje wpływają bezpośrednio na podejmowane przez nas działania, na stosunek wobec wyzwań oraz oddziałują na tworzone przez nas relacje interpersonalne.

Istotny jest fakt, że nie są one trwałe, lecz podlegają zmianom w wyniku naszych doświadczeń, przeżyć i ogólnych predyspozycji osobowościowych.
Tym samym ważne jest ich sprawdzanie, stymulowanie bądź doskonalenie. Od posiadanych kompetencji zależy bowiem nasz rozwój, sposoby radzenia sobie z nowymi sytuacjami oraz sposoby nabywania nowej wiedzy i kształcenia nowych umiejętności. Wobec powyższego zadaniem The Coaching Maps jest przede wszystkim stworzenie okazji do uświadomienia sobie, oceny i rozwoju najbardziej pożądanych współcześnie kompetencji."

A co mówi sama współautorka o tym narzędziu? Zapytałam!No dobrze, ale my chciałyśmy to sprawdzić i dać szansę innym zainteresowanym na doświadczenie procesu z TCM.

Przyznam, że się udało! Zebrało się ponad 20 osób, które czynnie wzięły udział w procesie, jaki specjalnie dla nas zaprojektowała Marta. Temat, którego dotykałyśmy dotyczył samo-wzmacniania się i pogłębiania samoświadomości o sobie. Kilkuetapowe struktury ćwiczeniowe pozwalały nam zetknąć  się z przemyśleniami na ten temat w grupach, podgrupach jak również i samodzielnie.

3 godziny to za mało!

Widząc, jak uruchamiają się i otwierają przestrzenie w nas, mam poczucie, że tylko dotknęliśmy możliwości, jakie w sobie niesie to narzędzie.

I to fajnie, że z takim głodem pozostaliśmy. Ten niedosyt będzie można zaspokoić na pełnym warsztacie z Martą, który uczy korzystania z tego narzędzia jak również wspiera wypracowanie swojego własnego sposobu na pracę tym narzędziem z innymi.


Komentarze