wtorek, 4 października 2016

DOBBLE - bardziej dla trenerów

Kategoria: 
GRA


Krótki opis:
Gra towarzyska, która może znaleźć zastosowanie głównie w pracy trenerskiej z mniejszym naciskiem na coaching.

Pierwotne przeznaczenie:
Pierwotnie gra o charakterze towarzyskim sprawdza się w zabawie z dziećmi i wśród dorosłych.


DLA COACHA

Zarówno w biznes jak i life coachingu do zastosowania w:
1. Pracy w relacji indywidualnej dotyczącej pobudzenia kreatywności.
2. Pracy na metaforze – gdy Klient wylosuje / wybierze kartę na podstawie której opowie o swoim celu.
3. Pracy dotykającej poszukiwania rozwiązań.
4. Pracy w procesie podejmowania decyzji.


DLA TRENERA

Przez trenerów gra może zostać zastosowana do:
1. Rundy początkowej – jako narzędzie przełamujące pierwsze lody i zapraszające do poznania współuczestników z innej strony.
2. Szkoleń z zakresu kreatywności.
3. Szkoleń z zakresu budowania współpracy zespołowej.
4. Szkoleń z zakresu komunikacji.
5. Energetyzerów – gdy zastosujemy pierwotne przeznaczenie.
6. Ćwiczeń wzmacniających koncentrację.
7. Ćwiczeń rozluźniających atmosferę.
Oraz – pojedyncze karty - jako narzędzie przy ćwiczeniach o charakterze rywalizacyjnym np. jako odznaki lub plakietki wyróżniające zwycięski zespół.


Inwestycja:

Opracowała: Małgorzata Pielka

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Manufaktura Emocji - nie tylko dla trenerów

Kategoria: Gra szkoleniowo - rozwojowa Krótki opis: Gra, której głównym celem jest psychoedukacja na temat emocji. Pierwotne pr...