wtorek, 6 września 2016

STO MAP DO CELU - gra coachingowa

Kategoria: 
KARTY, GRA


Krótki opis:
Gra coachingowa o szerokim zastosowaniu w pracy indywidualnej i zespołowej. 

Pierwotne przeznaczenie:
Praca na własnej postawie w co najmniej kilku kontekstach.


DLA COACHA

Zarówno w biznes jak i life coachingu do zastosowania w:
1. Coachingu relacji – jako narzędzie zapraszające Klienta do autorefleksji nad swoją rolą w relacji i sposobem ich budowania.
2. Pracy z dominującym w Kliencie archetypem.
3. Pracy z metaforą.
4. Pracy nad wzmocnieniem naturalnej motywacji Klienta.
5. Pracy nad wzmocnieniem kreatywności i twórczości.
6. Pracy w poszukiwaniu zasobów i szukaniu rozwiązań w sytuacjach trudnych dla Klienta.
7. Pracy z eksponowaniem mocny i słabych stron.
8. Pracy w procesie poszukiwania talentu.
9. Pracy z przekonaniami.
10. Pracy w procesie podejmowania decyzji.


DLA TRENERA

Przez trenerów gra może zostać zastosowana do:
1. Warsztatów z kreatywności.
2. Rundy początkowej.
3. Warsztatów z zakresu dążenia do rezultatu.
4. Ewaluacji szkolenia.
5. Szkoleń z zakresu zarządzania sobą w zmianie.
6. Szkoleń z zakresu delegowania i motywowania innych (jako narzędzie do pracy nad kluczowymi wartościami)
7. Szkoleń z zakresu podejmowania decyzji i twórczego rozwiazywania problemów.


Inwestycja:
580 zł 

Opracowała: Małgorzata Pielka

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Manufaktura Emocji - nie tylko dla trenerów

Kategoria: Gra szkoleniowo - rozwojowa Krótki opis: Gra, której głównym celem jest psychoedukacja na temat emocji. Pierwotne pr...