METAMORFOZY ŚWIADOMOŚCI - karty coachingowe (...i nie tylko)

Kategoria: 
KARTY, GRA

Krótki opis:
Ta talia składa się z 90 kart, a na każdej jest słowo w języku polskim i angielskim, pozostałe talie mają inne ilości kart.
Służy do wsparcia Klienta indywidualnego lub zespołu w procesie utrzymania wdrażanej lub planowanej zmiany.


DLA COACHA

Zarówno w biznes jak i life coachingu do zastosowania w:
1. Pracy na wartościach – jako narzędzie służące poszukiwaniu kluczowych dla Klienta wartości w życiu.
2. Pracy z emocjami i odkrywaniem, co kryje się w Kliencie poza poziomem deklaratywnym.
3. Pracy z wartościami – jako narzędzie wspomagające tradycyjne „koło wartości”.
4. Identyfikacji ograniczających i wzmacniających przekonań Klienta.
5. Pracy nad rzeczywistą motywacją Klienta.
6. Pracy służącej Klientowi zrozumieniu dlaczego nie podejmuje pewnych działań i decyzji pomimo racjonalnych przesłanek przemawiających za jej podjęciem.


DLA TRENERA

Przez trenerów narzędzie może zostać zastosowane do:
1. Rundy końcowej – jako narzędzie służące ewaluacji szkolenia.
2. Szkoleń z zakresu zarządzania emocjami i podczas ćwiczenia inteligencji emocjonalnej.
3. Szkoleń z zakresu odkrywania kluczowych dla zespołu wartości.
4. Szkoleń z zakresu komunikacji – jako narzędzie pobudzające do refleksji na temat eksponowanych przez uczestników wartości.
5. Szkoleń z zakresu zarządzania konfliktami.
6. Szkoleń z zakresu budowania relacji.

O pozostałych kartach przeczytacie jeszcze TU

Inwestycja:
ok. 400zł w zależności, który z elementów nas interesuje (Potęga Wartości, Głębia Emocji, Siła Kompetencji, Bezmiar Przekonań)  (link do zakupu)

Opracowała: Małgorzata Pielka

Komentarze