Karty EMOCJE - skorzysta z nich zarówno trener jak i coach

Kategoria: 
KARTY 


Krótki opis:
96 kart ze zdjęciami twarzy wyrażających różne emocje

Pierwotne przeznaczenie:
Pierwotnie narzędzie do wykorzystania w edukacji dzieci na temat świata emocji.


DLA COACHA

Zarówno w biznes jak i life coachingu do zastosowania w:
1. Pracy w relacji indywidualnej na emocjach – nazywanie emocji.
2. Diagnozowaniu nastawienia Klienta to wyzwania nad którym pracuje lub do procesu coachingowego, w którym bierze udział.
3. Poszerzaniu perspektywy w procesie podejmowania decyzji (kiedy coach, chce zaprosić Klienta do rozważenia jakie emocje mogą towarzyszyć jemu lub osobom na które decyzja będzie miała wpływ podczas jej wdrażania w życie).
4. Pracy na metaforze, gdy Klient ma trudność w nazywaniu lub przeżywaniu emocji.
5 .Pracy z krytykiem wewnętrznym – jako jeden ze sposobów na prowadzenie racjonalnego dialogu z wewnętrznym germlinem.


DLA TRENERA

Przez trenerów karty mogą zostać zastosowane do:
1. Badania  aktywności i zaangażowania uczestników podczas szkolenia – jako barometr emocji będący wskazówką dla trenera jeśli konieczna będzie interwencja w proces grupowy.
2. Ewaluacja szkolenia.
3. Szkoleń z zakresu storytellingu na poziomie emocjonalnym.
4. Szkoleń z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
5. Pobudzania kreatywności.


Inwestycja:

Opracowała: Małgorzata Pielka

Komentarze