AT MY BEST - karty coachingowe ... i nie tylko

Kategoria: 
KARTY


Krótki opis:
48 kart ze zdjęciami

Pierwotne przeznaczenie:
Karty "At My Best" są stworzone do pracy z drugim człowiekiem podczas szkoleń, coachingów, udzielania informacji zwrotnej czy np. oceny 360.DLA COACHA

Zarówno w biznes jak i life coachingu do zastosowania w:
1. Pracy w relacji indywidualnej na wartościach, tożsamości, misji, wizji i przekonaniach – jako narzędzie zapraszające do pracy z metaforą.
2. Pracy dotyczącej poszukiwania rozwiązań – jako narzędzie wspierające generowanie różnych opcji.
3. Pracy podczas poszerzania perspektywy – jako narzędzie badające co dla Klienta kryje się za poszczególnymi elementami poruszanymi przez niego podczas sesji.
4. Do pracy z Rzeczywistością - opisywania kartami i wydobywania za pomocą kart tego, co jest.
5. Podsumowaniu procesu coachingowego – jako narzędzie zapraszające Klienta do zauważenia większych i mniejszych zmian jakich dokonał w toku cyklu sesji.

Dodatkowo autorzy wskazują na wartość użytkową tzw. rozkładów tych kart:
- przeszłość - teraźniejszość - przeszłość
- ja - bliskie otoczenie - dalsze otoczenie
- cel - pierwszy krok - dalsze kroki
... i można tak mnożyć bez liku :)

DLA TRENERA

Przez trenerów karty mogą zostać zastosowane do:
1. Rundy początkowej – jako narzędzie przełamujące pierwsze lody i zapraszające do poznania współuczestników z innej strony
2. Szkoleń z kreatywności - wymyśl hisotirę z morałem o tych 3 obrazkach
3. Szkoleń ze storytellingu - stwórz opowieść na bazie 5 wylosowanych kart
4. Rundy podsumowującej – jako narzędzie mające na celu zaproszenie do refleksji dotyczącej szkolenia i treści / wartości wyciągniętych z warsztatu.
5. Pracy na wartościach zespołu


Dodatkowe informacje od producenta:
"Kim jesteś w swojej najlepszej wersji?" - wylosuj kartę, sprawdź i opowiedz
"Wybierz karty, które pokazują Twoje mocne strony"
"Wybierzmy tematy, które chcemy omówić w zespole - znajdźmy karty, które je obrazują"

Więcej na: http://atmybest.com/category/case-study/


Inwestycja:
25 funtów       LINK DO SKLEPU

Opracowała: Małgorzata Leduchowska

Komentarze