INSPIRED - karty coachingowe (i nie tylko)

Kategoria: 
KARTY


Krótki opis:
Karty coachingowe do pracy z wartościami i w procesie wzmacniania motywacji Klienta,
Przydatne również w pracy trenerskiej.

Pierwotne przeznaczenie:
Pierwotnie narzędzie do pracy coachingowej w relacji indywidualnej lub grupowej w celu pracy na wartościach. 


DLA COACHA

Zarówno w biznes jak i life coachingu do zastosowania w:
1. Pracy w relacji indywidualnej na wartościach, tożsamości, misji, wizji i przekonaniach – jako narzędzie zapraszające do pracy z metaforą.
2. Pracy dotyczącej poszukiwania rozwiązań – jako narzędzie wspierające generowanie różnych opcji.
3. Pracy podczas poszerzania perspektywy – jako narzędzie badające co dla Klienta kryje się za poszczególnymi elementami poruszanymi przez niego podczas sesji.
4. Pracy z Klientem, który chciałby wzmocnić swoją motywację wewnętrzną.
5. Podsumowaniu procesu coachingowego – jako narzędzie zapraszające Klienta do zauważenia większych i mniejszych zmian jakich dokonał w toku cyklu sesji.


DLA TRENERA

Przez trenerów karty mogą zostać zastosowane do:
1. Rundy początkowej – jako narzędzie przełamujące pierwsze lody i zapraszające do poznania współuczestników z innej strony.
2. Burzy mózgów – jako narzędzie uruchamiające proces skojarzeniowy na zaproponowany przez trenera temat związany z bezpośrednią tematyką szkolenia.
3. Ćwiczeń badających obawy uczestników – w przypadku pracy z grupą, która wcześniej nie miała okazji współpracować (element budowania bezpieczeństwa).
4. Rundy podsumowującej – jako narzędzie mające na celu zaproszenie do refleksji dotyczącej szkolenia i treści / wartości wyciągniętych z warsztatu.


Inwestycja:
Wejdź na stronę autora: http://karty.inspired.pl/

Opracowała: Małgorzata Pielka

Komentarze