niedziela, 29 maja 2016

STORY CUBES - Kości opowieści

Kategoria:
KOŚCI

Krótki opis:
Zestaw kości do wykorzystania w pracy indywidualnej jak i w pracy z grupą.

Pierwotne przeznaczenie:
Gra przeznaczona do poszerzania wyobraźni, poszerzania zakresu słownictwa u dzieci.

DLA COACHA:
W pracy coachingowej do zastosowania w biznesie i life coachingu do:
1. Poszerzania perspektyw Klienta.
2. Zaproszenia Klienta do rozważenia różnych opcji.
3. Zaproszenia do poruszania się w obrębie metafory, którą Klient rozumie najlepiej.
4. W przypadku wylosowania kostki przez Klienta – zaproszenie do wyjścia poza strefę komfortu i uzyskanie szybszego wglądu.
5. Zaproszenia do pracy z metaforą wprowadzoną przez coacha (np. podróż bohatera).
6. Zachęcenia do pracy poza schematem.
7. Pracy z oporem – jako narzędzie pozwalające Klientowi nabrać dystansu.


DLA TRENERA:
W pracy trenerskiej z powodzeniem narzędzie sprawdzi się jako element:
1. Rundy początkowej – służącej badaniu oczekiwań, potrzeb i nastawień uczestników oraz umożliwiającej lepsze poznanie się osób w grupie.
2. Ćwiczeń grupowych pobudzających kreatywność.
3. Ćwiczeń indywidualnych i grupowych zapraszających do pracy z metaforą.
4. Ćwiczeń mających na celu rozpatrzenie różnych możliwości w procesie poszukiwania rozwiązań.
5. Ćwiczeń otwierających pracę w oparciu o storytelling / wprowadzających do podróży bohatera.
6. Ćwiczeń zapraszających do zrozumienia innego stylu komunikacji / typu osobowości.
7. Rundy zamykającej.

W zakresie tematów szkoleniowych:
1. Storytelling.
2. Kreatywność.
3. Budowanie zespołów.
4. Komunikacja interpersonalna.
5. Sprzedaż.
Rozwiązywanie konfliktów.


Inwestycja:
ok. 35zł 9-kostkowe opakowania, ok. 15,00 zł - 3-kostkowe dodatki

https://www.gadzetytrenera.pl/pl/searchquery/story/1/desc/5?url=story

Opracowała: Małgorzata Pielka

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Manufaktura Emocji - nie tylko dla trenerów

Kategoria: Gra szkoleniowo - rozwojowa Krótki opis: Gra, której głównym celem jest psychoedukacja na temat emocji. Pierwotne pr...